Sep 25, 2017

ஸ்ரீ சரஸ்வதி அஷ்டோத்ரம்

                                        Image result for saraswathi

ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம
ஓம் மஹா பத்ராயை நம
ஓம் மஹா மாயாயை நம
ஓம் வரப்ரதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ ப்ரதாயை நம
ஓம் பத்ம நிலயாயை நம
ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம
ஓம் பத்ம வக்த்ராயை நம
ஓம் சிவா நுஜாயை நம
ஓம் புஸ்தக ப்ருதே நம
ஓம் ஜ்ஞாந முத்ராயை நம
ஓம் ரமாயை நம
ஓம் பராயை நம
ஓம் காமரூபாயை நம
ஓம் மஹா வித்யாயை நம
ஓம் மஹாபாதக நாசிந்யை நம
ஓம் மஹாச்ரயாயை நம
ஓம் மாலிந்யை நம
ஓம் மஹோ போகாயை நம
ஓம் மஹா புஜாயை நம
ஓம் மஹா பாகாயை நம
ஓம் மஹாத்ஸாஹாயை நம
ஓம் திவ்யாங்காயை நம
ஓம் ஸுரவந்தி தாயை நம
ஓம் மஹா காள்யை நம
ஓம் மஹா பாசாயை நம
ஓம் மஹா காராயை நம
ஓம் மஹாங்கு சாயை நம
ஓம் பீதாயை நம
ஓம் விமலாயை நம
ஓம் விச்வாயை நம
ஓம் வித்யுந் மாலாயை நம
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம
ஓம் சந்த்ரிகாயை நம
ஓம் சந்த்ரவதநாயை நம
ஓம் சந்த்ரலேகா விபூஷி தாயை நம
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம
ஓம் ஸுரஸாயை நம
ஓம் தேவ்யை நம
ஓம் திவ்யாலங்கார பூஷிதாயை நம
ஓம் வாக் தேவ்யை நம
ஓம் வஸுதாயை நம
ஓம் தீவ்ராயை நம
ஓம் மஹாபத்ராயை நம
ஓம் மஹாபலாயை நம
ஓம் போக தாயை நம
ஓம் பாரத்யை நம
ஓம் பாமாயை நம
ஓம் கோவிந்தாயை நம
ஓம் கோமத்யை நம
ஓம் சிவாயை நம
ஓம் ஜடிலாயை நம
ஓம் விந்த்ய வாஸாயை நம
ஓம் விந்தயாசல விராஜி தாயை நம
ஓம் சண்டிகாயை நம
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம
ஓம் ப்ரஹ்மஜ்ஞானைஸாத் நாயை நம
ஓம் ஸெளதாமிந்யை நம
ஓம் ஸுதா மூர்த்யை நம
ஓம் ஸுபத்ராயை நம
ஓம் ஸுரபூஜிதாயை நம
ஓம் ஸுவாஸிந்யை நம
ஓம் ஸுநாஸாயை நம
ஓம் விநித்ராயை நம
ஓம் பத்மலோசநாயை நம
ஓம் வித்யா ரூபாயை நம
ஓம் விசாலாக்ஷ்யை நம
ஓம் ப்ரஹ்மஜாயை நம
ஓம் மஹா பலாயை நம
ஓம் த்ரயீ மூர்த்யை நம
ஓம் த்ரிகால ஜ்ஞாயை நம
ஓம் திரிகுணாயை நம
ஓம் சாஸ்தர ரூபிண்யை நம
ஓம் சும்பாஸுர ப்ரமதிந்யை நம
ஓம் சுபதாயை நம
ஓம் ஸ்வராத் மிகாயை நம
ஓம் ரக்த பீஜ நிஹந்த்ர்யை நம
ஓம் சாமுண்டாயை நம
ஓம் அம்பிகாயை நம
ஓம் முண்டகாய ப்ரஹரணாயை நம
ஓம் தூம்ர லோசந மர்தநாயை நம
ஓம் ஸர்வ தேவ ஸ்துதாயை நம
ஓம் ஸெளம்யாயை நம
ஓம் ஸுராஸுரநமஸ்க்ருத தாயை நம
ஓம் காளராத்ர்யை நம
ஓம் கலாதராயை நம
ஓம் ரூப ஸெளபாக்யதாயிந்யை ந
ஓம் வாக் தேவ்யை நம
ஓம் வரா ரோஹாயை நம
ஓம் வாராஹ்யை நம
ஓம் வாரிஜால நாயை நம
ஓம் சித்ராம்பராயை நம
ஓம் சித்ர கந்தாயை நம
ஓம் சித்ரமால்ய விபூஷி தாயை நம
ஓம் காந்தாயை நம
ஓம் காம ப்ரதாயை நம
ஓம் வித்யாயை நம
ஓம் வித்யாதாரஸுபூஜிதாயை நம
ஓம் ச்வேதாந நாயை நம
ஓம் நீல புஜாயை நம
ஓம் சதுர்வர்க பலப்ரதாயை நம
ஓம் சுதராநத ஸாம் ராஜ்யாயை நம
ஓம் ரக்த மத்யாயை நம
ஓம் நிரஞ்ஜ நாயை நம
ஓம் ஹம்ஸாஸ நாயை நம
ஓம் நீல ஜங்க்காயை நம
ஓம் ப்ரஹம விஷ்ணு நம
ஓம் சிவாத்மிகாயை நம
நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.


No comments:

Post a Comment